szkolenia stacjonarne

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Nowy System Informacji Oświatowej

  TERMIN:

  do ustalenia

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Gdańsk

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  6 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest poznanie nowego systemu informacji oświatowej w praktyce, a także wykonanie ćwiczeń na rzeczywistej, szkoleniowej aplikacji systemu informacji oświatowej.

  ZAGADNIENIA:

  • aspekty prawne – przegląd ustawy o systemie informacji oświatowej,
  • dane osobowe w SIO a RODO,
  • terminy przekazywania danych do SIO,
  • udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO,
  • prezentacja na aplikacji nowego SIO:
   • składanie wniosku i uzyskiwanie dostępu do bazy danych SIO,
   • wprowadzanie danych w modułach: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze,
   • wprowadzanie danych do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w modułach: RSPO, Dane zbiorcze,
  • operacje grupowe usprawniające pracę w nowym SIO: filtry, grupowe operacje na module Uczeń i Nauczyciel,
  • prawidłowe zgłaszanie uczniów do egzaminu,
  • wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu,
  • omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu, omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego – rola dyrektora szkoły i samorządu w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół, terminy ustawowe, jak poprawiać błędy,
  • raporty w strefie dla zalogowanych,
  • praca z instrukcjami do nowego SIO – jak szybko znaleźć odpowiedź na pytania.

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane do  dyrektorów placówek oświatowych oraz pracowników administracji, których obowiązkiem jest wprowadzanie danych do SIO.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Poznanie wszystkich niezbędnych funkcji systemu informacji oświatowej w praktyce,
  • Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi systemu informacji oświatowej, a także przekazywania danych zgodnie z RODO,
  • Uzyskanie praktycznych porad na temat pracy z instrukcjami do SIO.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowy.

  CENA SZKOLENIA:

  do uzgodnienia
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  komplet materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe, poczęstunek, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności

  Powrót do listy szkoleń