szkolenia stacjonarne

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Indywidualizacja – nie taki diabeł straszny

  TERMIN:

  do ustalenia

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  siedziba placówki oświatowej

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  4 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest przedstawienie indywidualnie dobranych metod pracy nauczyciela do predyspozycji ucznia.  Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie związane ze specyfiką  funkcjonowania uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności oraz zasady indywidualnej pracy z uczniem. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny.

  ZAGADNIENIA:

  • Specyfikacja funkcjonowania uczniów:
   • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
   • z niepełnosprawnością ruchową,
   • z problemami ze słuchem,
   • z problemami ze wzrokiem,
   • z wadami wymowy,
   • z trudnościami z czytaniem ze zrozumieniem,
   • z trudnościami w nauce matematyki,
  • Zasady indywidualnej pracy z uczniem;
  • Indywidualizacja podczas zajęć dydaktycznych;
  • Indywidualne sposoby sprawdzania wiedzy.

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane dla nauczycieli, wychowawców  i dyrektorów wszystkich rodzajów placówek oświatowych.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób poczatkujących jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Zapoznanie się ze specyfikacją funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnościami i innymi trudnościami,
  • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu indywidualnego sposobu sprawdzania wiedzy.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowy.

  TRENER:

  Nauczyciel - polonista, logopeda, oligofrenopedagog, członek Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klubu Nowodworskiego, przewodnik po Muzeum Żuławskim.
  Pasjonatka pracy projektowej. Realizuje projekty w ramach programu eTwinning, w międzynarodowej współpracy szkół oraz program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi w Akcji”. Jeden z założycieli i członków grupy nieformalnej nauczycieli i rodziców „Przetwórnia Pomysłów”, realizującej między innymi program grantowy Fundacji mBanku. Ambasadorka „Wiosny Edukacji” w swojej szkole.
  Miłośniczka pracy metodami aktywnymi i TIK. Odkrywająca z uczniami  uroki i historię najbliższego regionu, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu, współpracuje z takimi instytucjami, jak muzea, szpital, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, przedszkole.

  CENA SZKOLENIA:

  do uzgodnienia
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności

  Powrót do listy szkoleń