szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  TIK i metody aktywne receptą na sukces na egzaminie (ósmoklasisty)

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  4 godzin

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest analiza budowy arkusza egzaminacyjnego, przypomnienie i poznanie nowych metod aktywnych oraz wprowadzenie metod TIK, które sprzyjają utrwalaniu treści egzaminacyjnych.

  ZAGADNIENIA:

  • charakterystyczne elementy arkusza egzaminacyjnego,
  • specyfika różnych przedmiotów,
  • rola zabawy w nauczaniu - aktualna także przed egzaminem,
  • zalety metod aktywnych podczas pracy z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi,
  • nowoczesne technologie pomocą w opanowaniu treści.

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane do nauczycieli, którzy są  zaangażowani w przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych po klasie ósmej szkoły podstawowej.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla poczatkujących nauczycieli  jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu nowych metod aktywnych oraz metody TIK,
  • Skierowanie nauczania na wprowadzenie metody TIK,
  • Poznanie zalet metod aktywnych, które pozwalają na utrwalanie treści egzaminacyjnych.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowy

  TRENER:

  Nauczyciel - polonista, logopeda, oligofrenopedagog, członek Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klubu Nowodworskiego, przewodnik po Muzeum Żuławskim. Pasjonatka pracy projektowej. Realizuje projekty w ramach programu eTwinning, w międzynarodowej współpracy szkół oraz program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi w Akcji”. Jeden z założycieli i członków grupy nieformalnej nauczycieli i rodziców „Przetwórnia Pomysłów”, realizującej między innymi program grantowy Fundacji mBanku. Ambasadorka „Wiosny Edukacji” w swojej szkole. Miłośniczka pracy metodami aktywnymi i TIK. Odkrywająca z uczniami uroki i historię najbliższego regionu, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu, współpracuje z takimi instytucjami, jak muzea, szpital, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, przedszkole.

  CENA:

  do uzgodnienia:
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO