szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Sketchonoting

  TERMIN:

  Termin zostanie podane wkrrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  8 godz. dydaktycznych

  ZAGADNIENIA:

  Po co myślenie wizualne i sketchnoting

  1. Rysowane treści pomagają zapamiętać merytorykę! Mieszczą się na jednej kartce, są kolorowe, łączą tekst z obrazem, dzięki czemu są atrakcyjniejsze. 
  2. Skojarzenia sprawiają, że notując myślimy samodzielnie, a nie powielamy bezrefleksyjnie informacje. 
  3. Rysowana prelekcja wymaga użycia kilku zmysłów: słuch, wzrok i dotyk. Nie wystarczy samo słuchanie prelegenta/ nauczyciela, ale trzeba także patrzeć na notatkę, podążać za nią i dotykać różnych narzędzi. 
  4. Kreatywne notowanie sprawia nam większą przyjemność. Wydzielane są endorfiny, dzięki czemu miło i łatwiej jest nam się uczyć. 
  5. Kreatywne myślenie wspomaga codzienną pracę.

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  DZIEŃ I
  14:00 Otwarcie warsztatu, wstęp
  14:30 Rysowanie człowieka, gesty, postawy, emocje
  16:00 Ikony, zestawienie kolorów, ramy, układy
  17:00 Liternictwo, cieniowanie
  18:00 Zakończenie dnia

  DZIEŃ II
  14:00 Jak uczyć notowania graficznego dzieci. 
  15:00 Kreatywna tablica
  16:00 Narzędzia graficzne do nauczania dzieci w klasie 
  17:00 Podsumowanie, budowanie notatek graficznych

  ADRESACI SZKOLENIA:

  nauczyciele chcący zgłębić sketchnoting oraz chcący przekazać swoim uczniom nowe sposoby robienia notatek z lekcji i nie tylko

  TRENERZY:

  Julia Anna Parzonka- od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, od 8 lat pracuje jako trener na sali szkoleniowej, głównie z nauczycielami, przedsiębiorcami i trenerami. Jest mgr Zarządzania i reklamy, certyfikowanym Trenerem Warsztatu. W kręgu jej zainteresowań jest neuropsychologia, rozwój i sztuki wizualizacji. Jak piszą o niej inni: "Ekspert PREZI, myślenia wizualnego i sztuk wizualnych, takich jak graphic recording, sketchnoting, mindmapping, prezentacji. Wiedzę teoretyczną zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim, na wydziale Marketing i Zarządzanie, a wiedzę praktyczną przez lata wykorzystując rysunek i obraz w pracy zawodowej i osobistych pasjach. Tworzy zapisy graficzne z konferencji i wystąpień. Zamienia słowa prelegentów w notatki wizualne i wielkoformatowe obrazy. Uczy, w jaki sposób komponować obraz, aby efektywnie docierał i zapisywał się w pamięci słuchacza. Prowadzi szkolenia z zakresu prezentacji, myślenia wizualnego, myślenia kreatywnego i eksperymentu w edukacji"
  Jest twórczynią szkoleń z myślenia wizualnego, kół KREAtura otwierających się w Polsce i bazujących na opracowanym przez nią programie, jest też autorką licznych pdfów z narzędziami do pracy dla nauczycieli.
  Prowadzi swoją szkołę językową dla dzieci (uczymy 10 języków ponad 90 dzieci), otworzyła swój żłobek w pedagogice Montessori, a weekendy spędza ucząc dorosłych nowych metod i sposobów nauczania.

  CENA SZKOLENIA:

  225 zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z wymogami MEN

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO