szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Jak uczyć programowania w języku Pythona?

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  5 godzin

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest poznanie metodologii nauczania programowania, a także uzyskanie porad dotyczących wykorzystania języka Python w projektowaniu gier i zabaw wspomagających naukę programowania.

  ZAGADNIENIA:

  • metodologia nauki programowania:
   • przegląd języków programowania,
   • nauka programowania w zależności od etapu edukacyjnego,
   • dobre praktyki w nauczaniu programowania,
  • instalacja i konfiguracja:
   • instalacja środowiska programistycznego Python,
   • instalacja najczęściej używanych modułów,
   • instalacja IDE dla języka Python,
   • przegląd edytorów on-line,
  • programowanie w języku Pythona w pigułce:
   • obliczenia w Pythonie,
   • praca z tekstem,
   • instrukcje warunkowe, pętle
   • funkcje,
   • biblioteki,
  • Python i Office 365:
   • pozyskiwanie Office 365 dla szkół,
   • uzyskiwanie dostępu do edytora on-line w ramach usługi Office 365 dla szkół,
   • tworzenie własnych kodów w języku Python oraz ich publikowanie,
   • prowadzenie lekcji programowania z użyciem Office 365,
   • tworzenie prezentacji na bazie kodów w języku Python oraz ich udostępnianie uczniom,
   • zadawanie i ocenianie lekcji z zadaniami programistycznymi,
  • Zestaw edukacyjny do nauki programowania w języku Python:
   • przegląd portali wspomagających naukę programowania,
   • pobieranie gotowych kodów źródłowych aplikacji,
   • korzystanie z darmowych biblioteczek,
   • projektowanie gier na bazie języka Python,
   • samouczki w sieci Internet, czyli co dalej?

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane dla osób uczących dzieci programowania w języku Pythona oraz pragnących urozmaić prowadzenie zajęć.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób początkujących jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Zdobycie wiedzy i porad, które będą pomocne do praktycznej nauki języka Pythona,
  • Poznanie każdego etapu pracy z językiem Pythona,
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie pracy z językiem Pythona,
  • Zapoznanie się z zestawem edukacyjnym do nauki programowania w języku Python.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowo - warsztatowy

  TRENER:

  Starszy Trener w firmie Vulcan. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel europejskiej organizacji „Europa-FELS”, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu zawodowego, autor i recenzent ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych, autor licznych publikacji naukowych z dziedziny informatyki i edukacji. Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji. Kierownik projektów  e-learningowych, promotor edukacji interaktywnej i kształcenia zdalnego. Prowadzi liczne szkolenia dla środowiska edukacyjnego, m.in. z metodologii nauczania kodowania
  i programowania na różnych etapach edukacyjnych. Ponadto: Mistrz Świata w szpadzie, brązowy medalista Uniwersjady, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski.

  CENA SZKOLENIA:

  do uzgodnienia:

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO