szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Odkrywanie regionu jako alternatywa dla edukacji w szkolnych ławkach

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  ok 4 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest poznanie możliwości działań w danym regionie, które mogą uatrakcyjnić edukację uczniów. Analizie poddane zostaną oferty różnych instytucji i placówek. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z przykładami dobrych praktyk odkrywania regionu oraz dowiedzą się jak zaprojektować działania w ramach realizacji podstawy programowej swojego przedmiotu we współpracy z instytucjami regionalnymi.

  ZAGADNIENIA:

  • poznanie regionu jako źródła informacji,
  • samodzielne odkrywanie - ciekawe miejsca, ciekawi ludzie,
  • rola mediów społecznościowych w pozyskiwaniu informacji o wydarzeniach w regionie,
  • budowanie tożsamości młodego człowieka poprzez odkrywanie regionu,
  • tworzenie własnego przewodnika – czemu nie?

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane głownie dla nauczycieli i edukatorów, którzy cenią sobie aktywne metody pracy z uczniami. Niezbędne i nowe informacji uzyskają także Ci, którzy czują się związani ze swoim regionem i doskonale go znają oraz osoby, które dopiero odkrywają okolice swojego miejsca pracy.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób poczatkujących jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Postrzeganie swojego regionu jako źródło informacji i inspiracji do wzbogacenia zajęć dydaktycznych,
  • Zainspirowanie do odkrywania regionu i dzielenia się tym z uczniami.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowy.

  TRENER:

  Nauczyciel - polonista, logopeda, oligofrenopedagog, członek Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klubu Nowodworskiego, przewodnik po Muzeum Żuławskim. Pasjonatka pracy projektowej. Realizuje projekty w ramach programu eTwinning, w międzynarodowej współpracy szkół oraz program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi  w Akcji”. Jeden z założycieli i członków grupy nieformalnej nauczycieli i rodziców „Przetwórnia Pomysłów”, realizującej między innymi program grantowy Fundacji mBanku. Ambasadorka „Wiosny Edukacji” w swojej szkole. Miłośniczka pracy metodami aktywnymi i TIK. Odkrywająca z uczniami uroki i historię najbliższego regionu, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu, współpracuje z takimi instytucjami, jak muzea, szpital, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, przedszkole.

  CENA SZKOLENIA:

  do uzgodnienia
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia
  W celu ustalenia szczegółów związanych z realizacją szkolenia w Państwa placówce - prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@lexeducatio.pl

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO