szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Mobbing w zakładzie pracy w ujęciu prawnym

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  6 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zachowań dyskryminacyjnych w miejscu pracy oraz praw jakie ma pracownik, który doznał mobbingu.

  ZAGADNIENIA:

  • Definicja mobbingu:
   • czym jest a czym nie jest mobbing w miejscu pracy,
   • Legalna definicja mobbingu,
   • zachowania mobbingowe,
   • mobber,
   • ofiara,
   • czym różni się mobbing od innych niepożądanych zachowań w pracy.
  • Jakie prawa ma pracownik doświadczający mobbingu:
   • roszczenia przysługujące w związku z mobbingiem,
   • zadośćuczynienie,
   • odszkodowanie,
   • roszczenia majątkowe inne niż wynikające z art. 94 K.p.,
   • roszczenia niemajątkowe.
  • Jak sobie radzić, gdy jesteś ofiarą mobbingu?
   • komu zgłosić problem,
   • w jaki sposób dokumentować akty mobbingu,
   • kiedy zacząć działać.
  • Asertywność jako metoda przeciwdziałania mobbingowi.

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane dla pracowników średniego szczebla organizacji oraz osób zarządzających chcących poszerzyć wiedzę z zakresu mobbingu, instytucji publicznych oraz szkół.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób poczatkujących jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Znajomość praw osób doświadczających mobbingu,
  • Zapoznanie się z definicją mobbingu i odróżnienie go od innych zachowań,
  • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zgłoszenia aktu mobingu.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowy.

  TRENER:

  Prawnik z doświadczeniem w pracy w oświacie. W swojej codziennej pracy łączę pasję, jaką jest prawo z edukacją. Specjalizuję się w prawie pracy i prawie oświatowym. Świadczy pomoc prawną i zapewnia obsługę prawną oraz szkolenia zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom oraz organom prowadzącym.

  CENA SZKOLENIA:

  350 zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO