szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Kreatywny nauczyciel – czy to trudna rola?

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  4 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi nauczycieli na innowacyjny sposób nauczenia. Ich dotychczasowe sposoby pracy zostaną zmodyfikowane, a tym samym uzyskają efekt nowoczesnego, kreatywnego nauczania.

  ZAGADNIENIA:

  • Rozwijanie indywidualnego twórczego potencjału uczestników szkolenia;
  • Poznanie możliwości nietypowych działań na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych;
  • Sposoby na przełamywanie barier;
  • Trening kreatywności dla nauczycieli;
  • Pomysły na ćwiczenia rozwijające kreatywność uczniów;
  • Źródła inspiracji, czyli skąd czerpać pomysły?
  • Podniesienie atrakcyjności swoich zajęć.

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów wszystkich rodzajów placówek oświatowych.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla początkujących nauczycieli  jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podniesienia atrakcyjności zajęć dydaktycznych,
  • Wzbudzenie kreatywności i chęci uatrakcyjnienia lekcji, co przełoży się na lepsze wyniki w nauce uczniów,
  • Poznanie źródeł, z którym można czerpać inspiracje dotyczące kreatywnych zajęć.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowy oraz posiada elementy warsztatów.

  TRENER:

  Nauczyciel - polonista, logopeda, oligofrenopedagog, członek Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klubu Nowodworskiego, przewodnik po Muzeum Żuławskim. Pasjonatka pracy projektowej. Realizuje projekty w ramach programu eTwinning,  w międzynarodowej współpracy szkół oraz program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi w Akcji”. Jeden z założycieli i członków grupy nieformalnej nauczycieli i rodziców „Przetwórnia Pomysłów”, realizującej między innymi program grantowy Fundacji mBanku. Ambasadorka „Wiosny Edukacji” w swojej szkole. Miłośniczka pracy metodami aktywnymi i TIK. Odkrywająca z uczniami uroki i historię najbliższego regionu, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu, współpracuje z takimi instytucjami, jak muzea, szpital, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, przedszkole.

  CENA:

  do uzgodnienia*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO