szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Escape roomy sposobem na zaktywizowanie uczniów i utrwalenie wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty

  TERMIN:

  17 i 18 listopada 2020, godz. 17.00-19.00

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  2x 2 godizny

  TRENER:

  od 2004 roku – nauczycielka języka polskiego i socjoterapeutka w Gimnazjum
  nr 4 w Pile (obecnie Szkoła Podstawowa nr 5); od 2018 roku – doradca metodyczny w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Ambasadorka ogólnopolskiego programu Wiosna Edukacji i eTwinning; prelegentka na ogólnopolskich konferencjach (Redzki Maraton Edukacyjny, Wiosenna Szkoła z Edumocą w Gdańsku, Digitalnie i Analogowo w Gdańsku, Kongres Polonistów i Bibliotekarzy w Warszawie); prowadząca spotkania, warsztaty i konferencje dla nauczycieli; pasjonatka wykorzystywania narzędzi TIK i myślenia wizualnego w edukacji; koordynatorka ogólnopolskich projektów edukacyjnych w SP 5 w Pile („Stworzenie
  z wyobraźni”, „Kolorowa gramatyka”, Dot Day”, „Inteligentny umysł” - nagradzana Krajową Odznaką Jakości eTwinning); autorka klasy z innowacją filmową „Magia kina”; autorka strony www.polskizklasa.pl.

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Dzień 1:

    

   Sposoby organizacji edukacyjnego  escape roomu

   1. Espace room w edukacji- przedstawienie dobrych praktyk;
   2. Sposoby konstruowania zaskakującej fabuły do pokoju zagadek na każdy przedmiot.

    

   Dzień 2:

    

   1. Ciekawe zagadki i szyfry do zadań utrwalających wiedzę przed egzaminem ósmoklasisty;
   2. Narzędzia TIK (puzzle, fałszywe bilety, gazety, koła fortuny, krzyżówki) do wykorzystania
    w szkolnych escape roomach;

  CENA SZKOLENIA:

  150 zł + VAT*
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  Formularz zgłoszeniowy

  Escape roomy sposobem na zaktywizowanie uczniów i utrwalenie wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty
  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO