szkolenie on-line

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Asertywność – trudne rozmowy z rodzicami

  TERMIN:

  Termin zostanie podany wkrótce

  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenie on-line (Platforma Clickmeeting)

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  3 godz.

  CELE SZKOLENIA:

  Celem szkolenia jest przedstawienie sposobu komunikacji umożliwiającej budowanie silnych relacji opartych na zrozumieniu i wzajemnym zaufaniu. Szkolenie odbędzie się w formie praktycznych warsztatów.

  ZAGADNIENIA:

  • Jak pracować z rodzicami roszczeniowymi, atakującymi, lękliwymi, wycofanymi, agresywnymi?
  • Jak poradzić sobie w stresowych sytuacjach z rodzicami wychowanków?
  • Jak przekazywać informację zwrotną, w sposób niebudzący oporu oraz sprzeciwu?

  ADRESACI SZKOLENIA:

  Szkolenie jest adresowane głownie do osób, które chcą rozwinąć swoje zdolności komunikacyjne oparte na zachowaniach asertywnych, zwiększyć swoją skuteczność dzięki umiejętności wyrażania swoich opinii, poglądów, pragnień i uczuć w sposób nieoceniający i pełen szacunku dla drugiej strony – dla nauczycieli, terapeutów i osób pracujących zarówno z dziećmi, ich rodzicami oraz innymi osobamiw zespole.

  WYMAGANIA SZKOLENIA:

  Szkolenie stacjonarne. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób poczatkujących jak i tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z zakresu szkolenia, ale potrzebują jej usystematyzowania oraz praktycznego podejścia.

  ZAKŁADANE EFEKTY SZKOLENIA:

  • Poznanie odpowiednich technik prowadzenia rozmów, które pozwolą na ułatwienie kontaktu z rodzicami,
  • Uzyskanie wiedzy dotyczącej radzenia sobie ze stresowymi rozmowami,
  • Zaznajomienie się z technikami przekazywania negatywnych informacji.

  METODYKA:

  Szkolenie ma charaktery wykładowo – warsztatowy.

  TRENER:

  Psycholog wychowawczy, pedagog, psychotraumatolog, terapeutą TPT (Time Perspective Therapy) Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik akademicki gdańskich uczelni. Pisarka i felietonistka. Autorka blogów, opracowań naukowych oraz książek z zakresu rozwoju osobistego. Współautorka opracowania “Aktualne problemy pedagogiczne. Konteksty i wyzwania”.

  CENA SZKOLENIA:

  do uzgodnienia
  *Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami

  CENA ZAWIERA:

  materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia

  FORUMLARZ ZGŁOSZENIA

  Dane uczestnika szkolenia
  Dane do faktury

  UWAGA: Rezygnacji można dokonać na 3 dni przez planowanym terminem szkolenia, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres szkolenia@lexeducatio.pl

  Informacje organizacyjne
  Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto:
  ING 61 1050 1025 1000 0092 4620 0787 na podstawie otrzymanej faktury.
  Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia na adres: szkolenia@lexeducatio.pl.

  UWAGA: W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt na numer 516-463-157 w celu upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.
  Regulamin szkolenia
  Klauzula informacyjna
  Polityka prywatności
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO