przejęcie funkcji Inspektora Danych Osobowych

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Oferowana usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych jest idealnym rozwiązaniem dla każdego podmiotu, który chce otrzymać kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych realizowane przez doświadczonych ekspertów i doradców.

  W ramach realizacji tej usługi Nasz Inspektor Ochrony danych będzie dla Państwa realizował poniższe zadania:

  • Monitorowanie zgodności instytucji z RODO,
  • bieżące doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych,
  • przeprowadzanie systematycznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych,
  • Szkolenie personelu z zakresu RODO,
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz pozostałych podmiotów danych
  • Współpraca z organem nadzorczym,
  • Udzielanie zaleceń dotyczących DPIA
  • Bieżące prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone