dokumentacja zgodności z RODO

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  W ramach realizacji tej usługi opracowujemy na życzenie klienta dostosowaną do instytucji dokumentację dot. ochrony danych osobowych.

  W ramach współpracy przygotowujemy m.in.:

  • Politykę bezpieczeństwa,
  • Rejestr czynności przetwarzania danych,
  • Rejestr kategorii przetwarzania danych,
  • Politykę zarządzania ryzykiem,
  • Wszelkie niezbędne procedury, regulaminy i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w instytucji,
  • Księga klauzul informacyjnych,
  • Analizę ryzyka,
  • Wzory dokumentów ( upoważnienia, oświadczenia itp.),
  • Regulamin postępowania w przypadku naruszeń ochrony danych.
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone