audyty zgodności z RODO

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  RODO zobowiązuje wszystkie podmioty, które choć w niewielkim stopniu przetwarzają dane osobowe, do zastosowania adekwatnych do danej instytucji zabezpieczeń i środków ochrony, by przetwarzanie tych danych następowało zgodnie z należytą ochroną.

  Audyt przeprowadzany jest zazwyczaj przez dwie osoby: prawnika, który weryfikuje i analizuje dokumentację instytucji pod kątem dostosowania jej do RODO oraz informatyka, który sprawdza instytucję pod kątem odpowiednich do aktualnego stanu instytucji zabezpieczeń technicznych. 

  Po zakończonym audycie otrzymują Państwo szczegółowy raport zawierający opis aktualnego stanu zgodności instytucji z przepisami oraz rekomendacje działań dostosowawczych.

  W ramach audytu zostaną przeprowadzone m.in. następujące działania:

  • identyfikacja procesów przetwarzania danych,
  • weryfikacja dokumentacji pod kątem dostosowania do aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • weryfikację zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych stosowanych w instytucji w celu ochrony danych osobowych,
  • ocena realizacji obowiązku informacyjnego,
  • analiza posiadanej strony www pod kątem wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych,
  • weryfikacja i analiza upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • weryfikacja wiedzy pracowników na temat zasad ochrony danych osobowych oraz ich przestrzegania,
  • przygotowanie raportu poaudytowego wraz z opisanym stanem obecnym instytucji oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszego postępowania, w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO
  LEX EDUCATIO