audyty zgodności z RODO

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Oferowana usługa skierowana jest do tych klientów, którzy chcą ustalić w jakim stopniu ich instytucja jest zgodna z wymaganiami, które wynikają z RODO.

  Audyt przeprowadzany jest zazwyczaj przez dwie osoby: prawnik, który weryfikuje i analizuje dokumentację instytucji pod kątem dostosowania jej do RODO oraz informatyk, który sprawdza Państwa instytucję pod kątem odpowiednich do aktualnego stanu instytucji zabezpieczeń technicznych. 

  Po zakończonym audycie otrzymują Państwo szczegółowy raport zawierający opisany aktualny stan zgodności instytucji z przepisami oraz rekomendacje działań dostosowawczych dla klienta.

   

  W ramach audytu zostaną przeprowadzone m.in. następujące działania:

  • Identyfikacja procesów przetwarzania danych,
  • Weryfikacja dokumentacji pod kątem dostosowania do aktualnych przepisów dot. ochrony danych osobowych,
  • Weryfikację zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych stosowanych w instytucji celem ochrony danych osobowych,
  • Ocena realizacji obowiązku informacyjnego
  • Analizę posiadanej strony www pod kątem wytycznych dot. ochrony danych osobowych,
  • Weryfikację i analizę upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • Weryfikację wiedzy pracowników na temat zasad ochrony danych osobowych oraz ich przestrzegania
  • Przygotowanie raportu poaudytowego wraz z opisanym stanem obecnym instytucji oraz rekomendacjami dot. dalszego postępowania celem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone