analiza ryzyka

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  RODO zobowiązuje wszystkie podmioty, które choć w niewielkim stopniu przetwarzają dane osobowe, do zastosowania adekwatnych do danej instytucji zabezpieczeń i środków ochrony, by przetwarzanie tych danych następowało zgodnie z należytą ochroną.

  Oferowana przez nas usługa analizy ryzyka pozwoli Państwu zrealizować kompleksowo cały proces, zaczynając od identyfikacji zagrożeń, ich analizy i oceny, a kończąc na wskazaniu, zastosowaniu i wdrożeniu odpowiednich zabezpieczeń i rozwiązań zwiększających ochronę danych w instytucji.

  W ramach analizy ryzyka nasi eksperci zrealizują zadania takie jak m.in.:

  • identyfikacja zasobów wykorzystywanych w procesach przetwarzania,
  • identyfikacja zagrożeń w procesach przetwarzania,
  • określenie stosowanych zabezpieczeń,
  • określenie skutków wystąpienia zagrożeń dla ochrony danych,
  • szacowanie ryzyka,
  • analiza szacowania ryzyka,
  • ocena szacowania ryzyka,
  • opracowanie planu postępowania.
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO
  LEX EDUCATIO