analiza ryzyka

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z tym, iż rozporządzenie o ochronie danych osobowych obliguje wszystkie podmioty, przetwarzające choćby w minimalnym stopniu dane osobowe do zastosowania adekwatnych do danej instytucji zabezpieczeń i środków ochrony, by przetwarzanie tych danych następowało zgodnie z należytą ochroną.

  Oferowana przez Nas usługa dot. analizy ryzyka  pozwoli Państwu zrealizować kompleksowo cały proces zaczynając od identyfikacji zagrożeń, ich analizy i oceny a kończąc na wskazaniu, zastosowaniu i wdrożeniu odpowiednich zabezpieczeń i rozwiązań zwiększających ochronę danych w Państwa instytucji.

  W ramach analizy ryzyka Nasi eksperci zrealizują m.in. następujące zadania:

  • Identyfikacja zasobów wykorzystywanych w procesach przetwarzania,
  • Identyfikacja zagrożeń w procesach przetwarzania,
  • Określenie zabezpieczeń stosowanych u klienta,
  • Określenie skutków wystąpienia zagrożeń dla ochrony danych,
  • Szacowanie ryzyka,
  • Analiza szacowania ryzyka,
  • Ocena szacowania ryzyka,
  • Opracowanie planu postępowania
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone