szkolenia i warsztaty

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Oferujemy Państwu dwa rodzaje szkoleń

  Szkolenia stacjonarne

  Szkolenia stacjonarne

  Szkolenie on-line

  Szkolenie on-line

  Szkolenia i warsztaty stacjonarne

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Statut szkoły

  Statut szkoły

  Dyrektor, Nauczyciel
  Odpowiedzialność sekretarza szkoły

  Odpowiedzialność sekretarza szkoły

  Dyrektor, Pracownik administracyjny
  Asertywność – trudne rozmowy z rodzicami

  Asertywność – trudne rozmowy z rodzicami

  Dyrektor, Nauczyciel, Rada Pedagogiczna
  Kreatywny nauczyciel – czy to trudna rola?

  Kreatywny nauczyciel – czy to trudna rola?

  Dyrektor, Nauczyciel, Rada Pedagogiczna
  Indywidualizacja – nie taki diabeł straszny

  Indywidualizacja – nie taki diabeł straszny

  Dyrektor, Nauczyciel, Rada Pedagogiczna
  Prawa autorskie i prawa pokrewne w pracy szkoły

  Prawa autorskie i prawa pokrewne w pracy szkoły

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówce oświatowej

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówce oświatowej

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Prawo rodzinne w oświacie

  Prawo rodzinne w oświacie

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Działalność społecznego inspektora pracy w szkole

  Działalność społecznego inspektora pracy w szkole

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Mobbing w zakładzie pracy w ujęciu prawnym

  Mobbing w zakładzie pracy w ujęciu prawnym

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Nowy System Informacji Oświatowej

  Nowy System Informacji Oświatowej

  Dyrektor, Pracownik administracyjny
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone