sieciowanie

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI LEX EDUCATIO

  Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.

  Image
  Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami poprzez cykliczne spotkania w siedzibie NODN LEX EDUCATIO. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń ale również będą mogli sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów.
  Więcej informacji na temat  terminów spotkań Dyrektorów oraz nauczycieli w ramach sieciowania już wkrótce.
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone