Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LEX EDUCATIO

  LEX EDUCATIO

  Realizujemy zadania związane z kształceniem ustawicznym i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

  Naszą ofertę adresujemy do:

  • nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  • oświatowej kadry kierowniczej,
  • doradców metodycznych,
  • pracowników nadzoru pedagogicznego,
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
  • rodziców,
  • uczniów, którzy uczestniczą w realizowanych przez nas projektach edukacyjnych.

  Wizja i cele

  • Podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych,
  • Wsparcie nauczycieli w podwyższaniu kompetencji zawodowych.

  Zadania statutowe

  • Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie różnych form doskonalenia kadry kierowniczej placówek oświatowych oraz nauczycieli ze wszystkich etapów edukacyjnych,
  • Organizowanie szkoleń i kursów doskonalących komplecje zawodowe,
  • Organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów naukowych,
  • Tworzenie i realizacja programów wsparcia szkół i placówek,
  • Działalność promocyjno-wydawnicza.

  Dlaczego warto szkolić się w Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalnia Nauczycieli LEX EDUCATIO

  KADRA

  KADRA

  Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli LEX EDUCATIO  dysponuje kadrą wykwalifikowanych edukatorów i specjalistów o wysokich kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych, współpracujących z liczącymi się na rynku edukacyjnym partnerami krajowymi i zagranicznymi.

  SZKOLENIA

  SZKOLENIA

  Dla naszych klientów organizujemy i prowadzimy: szkolenia rad pedagogicznych, szkolenia otwarte oraz szkolenia online,  konferencje, warsztaty, seminaria, zespoły samokształceniowe w ramach sieciowania itp.

  E-BIULETYN

  E-BIULETYN

  Wydajemy e-Biulet Oświatowy - e-pismo oświatowe NODN LEX EDUCATIO o, w którym jego odbiorcy znajdą informacje na temat najnowszych szkoleń organizowanych w ramach NODN LEX EDUCATIO, najnowsze zmiany w prawie, opracowane przez Nasz zespół przydatne wzory dokumentów, rejestrów itd.
  Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Statut szkoły

  Statut szkoły

  Dyrektor, Nauczyciel
  Odpowiedzialność sekretarza szkoły

  Odpowiedzialność sekretarza szkoły

  Dyrektor, Pracownik administracyjny
  Asertywność – trudne rozmowy z rodzicami

  Asertywność – trudne rozmowy z rodzicami

  Dyrektor, Nauczyciel, Rada Pedagogiczna
  Kreatywny nauczyciel – czy to trudna rola?

  Kreatywny nauczyciel – czy to trudna rola?

  Dyrektor, Nauczyciel, Rada Pedagogiczna
  Indywidualizacja – nie taki diabeł straszny

  Indywidualizacja – nie taki diabeł straszny

  Dyrektor, Nauczyciel, Rada Pedagogiczna
  Prawa autorskie i prawa pokrewne w pracy szkoły

  Prawa autorskie i prawa pokrewne w pracy szkoły

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówce oświatowej

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówce oświatowej

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Prawo rodzinne w oświacie

  Prawo rodzinne w oświacie

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Działalność społecznego inspektora pracy w szkole

  Działalność społecznego inspektora pracy w szkole

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Mobbing w zakładzie pracy w ujęciu prawnym

  Mobbing w zakładzie pracy w ujęciu prawnym

  Dyrektor, Nauczyciel, Pracownik administracyjny
  Nowy System Informacji Oświatowej

  Nowy System Informacji Oświatowej

  Dyrektor, Pracownik administracyjny
  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone