Stanowisko UODO w kwestii, czy pracodawca może używać imiennego adresu e-mail byłego pracownika

  Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które zostało opublikowane na stronie uodo.gov.pl  pracodawca może używać adresu e-mail byłego pracownia, jeżeli wymaga tego prawnie uzasadniony interes pracodawcy.

  Więcej na ten temat https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1312


  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO
  LEX EDUCATIO