Stanowisko UODO w kwestii, czy pracodawca może używać imiennego adresu e-mail byłego pracownika

    Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które zostało opublikowane na stronie uodo.gov.pl  pracodawca może używać adresu e-mail byłego pracownia, jeżeli wymaga tego prawnie uzasadniony interes pracodawcy.

    Więcej na ten temat https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1312


    LEX EDUCATION
    © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
    LEX EDUCATIO