Sąd uchylił 1 mln zł kary ws. RODO

  Jest pierwszy wyrok WSA dotyczący kary za naruszenie RODO.

  Warszawski Sąd Administracyjny (WSA) częściowo uchylił decyzję prezesa UODO, który, przypomnijmy, w marcu br. nałożył pierwszą w Polsce karę na mocy RODO. Wysokość kary wyniosła 943 tys zł! 

   
  O co chodziło?
  Ukarana przez UODO spółka (Bisnode Polska)  przetwarzała dane osobowe przedsiębiorców, pozyskując je do swojej bazy  m. in. z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
  Główny problem polegał na tym, że zaledwie część przedsiębiorców została o tym fakcie poinformowana. UODO podważyło również fakt, iż adnotacja na stronie internetowej dot. spełnienia obowiązku informacyjnego, to w ocenie urzędu stanowczo za mało.
   
  Jeżeli którykolwiek z przedsiębiorców w CEIDG podał swojego maila, to otrzymał informację o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę.  W pozostałych przypadkach ( dot. ok 6 mln osób) Bisnode uznała, że informowanie (spełnienie obowiązku informacyjnego) byłoby nadmiernym kosztem, tym bardziej, że art. 14 pkt 5 lit. b) RODO przewiduje możliwość odstąpienia od informowania, jeżeli wymagałoby to tzw. „Nadmiernego wysiłku”.


  Wymiar kary do poprawy

  Według UODO sąd uchylił decyzję o karze w części, która  dotyczy nakazu spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób prowadzących działalność gospodarczą w przeszłości. 

  Oddalono natomiast skargę spółki w części dotyczącej osób, które prowadzą aktualnie lub mają zawieszoną działalność.

  Dlatego UODO ma zająć się problemem jeszcze raz, bo zmieniła się liczba osób dotkniętych naruszeniem, a to miało wpływ na wysokość kary. Wyrok nie jest prawomocny.

  Wyrok WSA absolutnie nie oznacza, ze teraz przedsiębiorstwa mogą podchodzić jak chcą do stwierdzonych przez UODO nieprawidłowości oraz do zasady związanej ze spełnieniem obowiązku informacyjnego, który wynika z RODO.

   

  Według urzędu WSA przyznał rację UODO - uznał, że podmiot pozyskujący dane osobowe przedsiębiorców z jawnych rejestrów w celu świadczenia usług komercyjnych, musi przekazać informację o przetwarzaniu bezpośrednio każdej osobie, której te dane dotyczą. 

  Zdaniem WSA  wysoki koszt wysyłki  zawiadomienia tradycyjną pocztą (na co wskazywała Bisnode) nie zwalnia z obowiązku informacyjnego.


  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO
  LEX EDUCATIO