Podsumowanie zmian w szkołach w związku z COVID-19

  Sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że w minionym tygodniu zmieniły się przepisy dotyczące funkcjonowania szkół i placówek w kontekście bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

  Zalecenie dla placówek ze strefy żółtej i czerwonej

  MEN poinformowało, że nadal obowiązują zalecenia z września 2020. Dodatkowo dyrektorzy mogą wprowadzić inne zmiany w funkcjonowaniu szkół, np.:

  • ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły i ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
  • ograniczyć do minimum przebywanie osób trzecich,
  • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub noszenie maseczek;
  • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych takich jak korytarz czy pokój nauczycielski lub stosowanie maseczek;
  • wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa;
  • ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęćświetlicowych;
  • mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły.

  Zmiana dla szkół ponadpodstawowych

  Ponadto od 19 października weszły w życie zmiany dotyczące szkół ponadpodstawowych:

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenów objętych strefą czerwoną, będą mieli lekcje na odległość,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych ze strefy żółtej będą uczyli się w trybie hybrydowym.

  Wyjątkiem są szkoły specjalne, internaty, szkoły i placówki w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

  Jak zachować bezpieczeństwo?

  MEN przypomina również, jak zachować bezpieczeństwo. Należy pamiętać o systemie DDMA, czyli:

  • D – dystans
  • D – dezynfekcja
  • M – maseczka
  • A – aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

  Aplikacja wyszukuje telefony z zainstalowaną aplikacją w naszym pobliżu i zapamiętuje potencjalne bliskie kontakty z innymi posiadaczami aplikacji. Następnie informuje nas o tym, jeśli któraś z tych osób zachoruje.

  Źródło: MEN


  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO