Aktualności

  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

  Szkolenie: Prawa autorskie i prawa pokrewne w pracy szkoły 19.02.2020

  Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników szkoły z prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi.

  Szkolenie jest adresowane dla dyrektorów, pracowników administracji, nauczycieli i pracowników placówki oświatowej

  • Data i miejsce szkolenia:
  • Czas trwania szkolenia: 9:00-14:00
  • Termin szkolenia: 19.02.2020
  • Miejsce szkolenia: Gdański Park Naukowo – Technologiczny

  LEX EDUCATION
  © 2020 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone