This image for Image Layouts addon

  EDUKACJA
  NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

  realizuje zdania związane z kształceniem ustaicznym i doskonaleniem zawowodowym nauczycieli. Naszą ofertę adresujemy do nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, oświatowej kadry kierowniczej, doradców metodycznych, pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz rodziców.
  WIĘCEJ INFORMACJI
  RODO

  RODO
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  oferujemy Państwu komleksową obsługę Państwa firmy / instyturcji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakesie ochrony danych osobowych.
  WIĘCEJ INFORMACJI
  MEDYCYNA

  MEDYCYNA
  WSPARCIE DLA MEDYCYNY

  AUDYT KRI  SYGNALIŚCI

  WSPARCIE DLA BIZNESU
  SYGNALIŚCI

  WSPARCIE DLA JST
  AUDYTY KRI, SYGNALIŚCI

  ponad
  0
  zrealizowanych szkoleń
  ponad
  0
  przeszkolonych nauczycieli
  ponad
  0
  wdrożeń RODO
  ponad
  0
  przeszkolonych pracowników jednostek samorządu terytorialnego
  LEX EDUCATION
  © 2021 Lex Educatio - Wszelkie prawa zastrzeżone
  LEX EDUCATIO